Pályázati hirdetmény szociális munkatárs állás betöltésére

írta: hedervar.hu 2016/09/07

Pályázati Hirdetmény

 

Munkáltató: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója

Betöltendő Munkakör: Szociális, mentálhigiénés munkatárs

Az álláshely betöltésének helye, várható időpontja és időtartama:

Idősek Otthona 9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári út 2.

           2016.10.10-től- határozatlan idő

A munkakörrel járó, lényeges feladatok felsorolása:

Ellátottak mentálhigiénés ellátásának szervezése, egyéni és csoportos terápiás munka. Ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak segítése.

A pályázat elnyerésének feltételei:

Az 1/2000 SzCsM rendelet 3.számú melléklet 8.2 pontban foglaltak, Felhasználó szintű MS Office,

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a,(2d)(2e)(5) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelés.

A pályázat kötelező mellékletei (benyújtandó iratok, igazolások):

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok fénymásolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának módja, feltételei, határideje:

Írásban, vagy elektronikus formában az intézmény címére

A pályázat benyújtásának címe:

9200.Mosonmagyaróvár, Soproni út 65. Pályázati azonosító:491/2016.

E-mail cím: info@szocmkt.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2016.szeptember 30.

Elbírálás határideje: 2016. október 05.

Részletes tájékoztató a www.kszk.gov.hu honlapon található

Közzététel időpontja:  2016.szeptember 09 – 2016.szeptember 30.

 

                                            Mosonmagyaróvár, 2016. szeptember 05.

                                                                                                                                                     Csiba Erzsébet

                                                                                                                                                                                            KESZI. igazgató

 

 

Megosztás

Közösség