Meghívó képviselő-testületi ülésre

írta: hedervar.hu 2016/07/25

Hédervári Község Önkormányzat Polgármesterétől
—————————————————————
9178 Hédervár, Fő út 42.

tel./fax: 96/215-388

e-mail: onkormanyzat@hedervar.hu

M e g h í v ó

Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. július 28-án (csütörtökön)

18.00 órakor

Képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

HELYSZÍNE: Fő út 42. szám alatti Tanácsterem.

 

Napirend:

Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról és az utolsó képviselő- testületi ülést követően történt fontosabb intézkedésekről

Előadó: Szabóné Németh Ágnes polgármester

 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Szabóné Németh Ágnes polgármester

Takács Ádám Attila aljegyző

 

Helyi Építési Szabályzat – törvényességi felügyeleti felhívás tárgyalása

Előadó: Szabóné Németh Ágnes polgármester

Takács Ádám Attila aljegyző

 

Társulási Megállapodás módosítása

Előadó: Takács Ádám Attila aljegyző

 

Egyebek:

forgalomtechnikai tükrök elhelyezése

sport park pályázat

költségvetési határozatok meghozatala- (3 db határozat- Szigetköz könyvek vásárlása, reprezentatív borok vásárlása, Seresné rendezésében színdarab költségei)

Felhatalmazó döntés NRG konzorciumi megállapodás aláírására; NRG megbízási szerződés aláírására

Megállapodások (Fyrex; E-on)

ravatalozó pályázat- adósság konszolidáció

Testvér települési találkozó

Mayer Attila kérelme

Kimle településrendezési eszközök módosítása nyilatkozat megadása

Érintésvédelmi felülvizsgálat- Csalogány István árajánlata

 

Zárt testületi ülés:

Települési támogatás kérelem elbírálása

 

Hédervár 2016. július 21.

Szabóné Németh Ágnes sk.

polgármester

Megosztás

Közösség