Lakossági Értesítés

írta: hedervar.hu 2016/06/06

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatom, hogy a 2011. évi CXXVIII törvény végrehajtásáról szóló 234/2011 kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 44 § (1) és (2) pontja alapján a katasztrófavédelem területi szerve a településen a lakossági riasztó eszközök működő képességét hangos próbával legalább évente egyszer ellenőrzi.

A riasztó eszközök ellenőrzése 2016.06.08. 09.00. kezdéssel kerül végrehajtásra. Kérem, hogy a megadott időpontban a településen lévő szirénákat, lehetőség szerint a települési köteles polgári védelmi szervezet, riasztó őrsével szólaltassa meg. A riasztó eszközök próbája során, a településen a rendelkezésre álló szirénákkal a „KATASZTRÓFARIADÓ” jelzést (Rendelet 3. számú melléklet) kell leadni, amelyet mellékleten megküldök.

Felhívom a figyelmét, hogy a Rendelet 44§ (2) alapján, a település lakosságát, a riasztó eszköz hangos próbájáról a gyakorlat előtt 5 nappal a helyben szokásos módon (kábel TV., hirdetmény, szórólap, stb.) tájékoztatni kell.

Rendelet 44§ (2)

„Az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó hangos próbával győződik meg az eszköz működőképességéről. A hangos próba időpontját és a hangos próba alkalmával kiadásra tervezett szignálok és szövegek leírását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 10 nappal a hangos próba végrehajtása előtt megküldi a területileg illetékes helyi önkormányzatnak. A hangos próbát, annak megtartása előtt 5 nappal, a helyben szokásos módon a területileg illetékes települési önkormányzat hirdeti ki.”

A szirénák megszólalásával kapcsolatos lakossági félreértések elkerülése érdekében kérem, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbb lakoshoz eljussanak a szirénapróbáról szóló információk. Tájékoztassa a lakosságot a szirénajel elhangzása utáni általános magatartási szabályokról, és hívja fel a figyelmet arra, hogy a szabadban lévő állatokat a riasztás idejére zárják el.

Továbbá tájékoztatom, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 15§ (2) h) pontja, valamint a végrehajtásáról szóló Rendelet 42 § (1) pontja alapján a lakosságriasztó szirénák működőképességéért a polgármester a felelős.

  1. évi CXXVIII törvény 15§ (h) „biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését. ”

Rendelet 42. § (1) „A lakossági riasztó, lakossági riasztó-tájékoztató végpontok folyamatos működtetéséről – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének szakmai felügyelete mellett – a polgármester gondoskodik, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének a jogszabály szerinti felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemek környezetében kiépített riasztó alrendszere, továbbá Paks és 30 km-es körzetében telepített lakossági riasztó-tájékoztató rendszer kivételével.”

Felhívom figyelmét, hogy a nem megfelelően karbantartott szirénák alkalmazása során bekövetkező esetleges balesetekért, mint üzemeltetőt szintén a polgármestert terheli felelősség.

A lakosság biztonságának növelése érdekében köszönöm Polgármester Úr szíves együttműködését.

Győr. 2016. május 31.

Tisztelettel:

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok igazgató

Nevében és megbízásából:

Beke Zoltán sk. tűzoltó alezredes megyei polgári védelmi főfelügyelő

 

Megosztás

Közösség