Pályázati kiírás

írta: hedervar.hu 2016/01/26
igazgatási – adóügyi ügyintéző

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Hédervári Kirendeltsége a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

igazgatási – adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson Sopron megye,

9178 Hédervár, Fő u 42.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkör
 2. számú melléklet 12. pont szerinti adóügyi hatósági feladatkör ellátása
 3. melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális tevékenységi körök, lakcím-és személyi nyilvántartás vezetése, Központi Címregiszter (KCR) rendszer kezelés

 

Adóellenőrzések, helyszíni ellenőrzések végzése. A helyi adók jogszabályoknak megfelelő intézése (adókivetés, adóelszámolások kiküldése, nyilvántartás, változások átvezetése, stb.), adókönyvelés. Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás kiadása, ingatlanértékelés végzése. Végrehajtási eljárás kezdeményezése. Helyi adórendeletek, beszámoló készítésének elősegítése. Munkakörhöz tartozó statisztikák, adatszolgáltatások készítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 1. Magyar állampolgárság,
 2. Cselekvőképesség,
 3. Büntetlen előélet,
 4. Gimnázium / Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.
 5. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 6. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • anyakönyvi szakvizsga,
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ECDL,
 • B kategóriás járművezetői engedély, kiváló szintű szóbeli, írásbeli kommunikáció, határozottság, pontosság, megbízhatóság,
 • .helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló irat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A munkáltató 2011.évi CXCIX. tv 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veilandics Eszter jegyző nyújt, a 06-96/215-506 -os vagy a 06-96/215-388- as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Hédervári Kirendeltsége címére történő megküldésével (9178 Hédervár, Fő u.42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2016./XI , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-adóügyi ügyintéző.

Személyesen: Veilandics Eszter jegyző - Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal (9232 Darnózseli, Ady E.u.8. vagy 9178 Hédervár, Fő u. 42.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 12.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • község hirdetőtáblája
 • honlap – 2016. január 22.

www.hedervar.hu

Az álláshirdetés a KÖZIGÁLLÁS honlapon is publikálásra kerül.
Megosztás

Közösség