Óvodapedagógus

írta: hedervar.hu 2015/07/31
A Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda pályázata.

A Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9178 Hédervár, Árpád u 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

▪         Főiskolai végzettség,

      Óvodapedagógusi – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

▪         büntetlen előélet, magyar állampolgárság, megbízhatóság, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

▪       Helyismeret, jó együttműködési készség, kreativitás,

     

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

▪       szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14.

A Pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Göndöcs Annamária nyújt a +36 20 497 14 21-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

▪         Postai úton: a pályázatnak a Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (9178 Hédervár, Árpád u. 9.)

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok iktatásra kerülnek, a benyújtási határidőt követően az óvodavezető az érvényes pályázatok közül – az óvoda nevelőtestületének bevonásával – kiválasztja a megfelelő pályázót. Az elbírálást követően minden pályázót írásban értesítünk az elbírálás eredményéről. A pályázók meghallgatását követően az óvoda vezetője fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 19.

 

Az álláshirdetés a  KÖZIGÁLLÁS honlapon is publikálásra került.

 

 

 
 

Megosztás

Közösség