Gazdálkodási előadó

írta: hedervar.hu 2015/07/30
Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal pályázata

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9232 Darnózseli, Ady Endre u 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Pénzügyi és számviteli munkakör

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatainak ellátása, pénztár kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A képviselő-testület munkájához kapcsolódó gazdálkodási feladatok; Vagyonnal kapcsolatos feladatok; Költségvetési tervezési feladatok, költségvetési koncepció és rendeletek összeállítása; féléves, éves beszámolási feladatok; Információszolgáltatás; Előirányzatokkal kapcsolatos feladatok; Pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök; Gazdálkodási szabályzatok; Számviteli, könyvviteli feladatok analitikus nyilvántartási feladatok. A folyamatos gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó feladatok; Az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzé- illetve hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladat- és hatáskörök; Pályázatokkal kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi statisztikai szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,
 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ECDL,
 • B kategóriás járművezetői engedély, kiváló szintű szóbeli, írásbeli kommunikáció, határozottság, pontosság, megbízhatóság,
 • .helyismeret.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • EPER integrált pénzügyi rendszer, KGR-K11, Ebr42 és E-KATA programok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm rend. 1. melléklete szerint,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2015. október 1. napjával tölthető be.

A munkáltató 2011.évi CXCIX. tv 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veilandics Eszter jegyző nyújt, a 06-96/215-506 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Ady E.u.8. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 813/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • községek hirdetőtáblái
 • honlap - 2015. július 30.

www.darnozseli.hu

www.hedervar.hu

www.kisbodak.hu

www.dunaremete.hu

www.lipot.hu

Az álláshirdetés a KÖZIGÁLLÁS honlapon is publikálásra kerül.

Megosztás

Közösség