Timaffy-napok 2015

írta: hedervar.hu 2015/02/13
Nagy projektbe vágták fejszéjüket az iskolások.

Fedezzük fel közösen Hédervárt!

A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük a Timaffy–napokat. Az elmúlt évben iskolánk névadójának, Dr. Timaffy Lászlónak életét, Szigetköz múltját kutattuk. Elfeledett népi mesterségeket, népi ételeket, népdalokat, szülőfalunkhoz kötődő mondákat, népi játékokat elevenítettünk fel. Nem titkolt célunk volt ezzel, hogy gyermekeinket a múlt értékeinek felkutatásával megismertessük a hagyományokkal, ezen keresztül megtanulják tisztelni az elődök munkáját, becsülni a jelent, és erősítsük szűkebb hazájuk, Szigetközhöz, ezen belül Hédervárhoz való kötődésüket.

E törekvésünk folytatásaként ebben a tanévben a Timaffy-napokra való készülődés Hédervár nevezetességeinek megismerése jegyében zajlott. Célként tűztük ki, hogy tanulóink minél jobban megismerjék Hédervár múltját és jelenét. A többhetes projekt gerincét az a kutatómunka adta, melynek során minden osztálynak egy adott hédervári nevezetességet kellett feldolgoznia. A feladathoz segítséget kérhettek szülőktől, nagyszülőktől, igénybe vehették a könyvtárat és felhasználhatták az interneten található információkat is.

Feladatok osztályonként a következők voltak:

1. osztály Szent Mihály templom

2. osztály Kont-fa

3. osztály Kastélypark, Kentaur-szobor

4. osztály Boldogasszony kápolna, Árpád-fa

5. osztály Kastély, Héderváry-család története

6. osztály Peregrinus kápolna, H-betűs fa

A kutatómunka eredményeként minden osztály kis füzetekbe fűzte le a történeteket, érdekességeket, tablót készített az adott témáról.

A rengeteg munkára a koronát a terepasztal elkészítése tette fel, melyre Tálosiné Bognár Beatrix és Németh Mónika koordinálásával, a gyerekekkel közösen, minden osztály elkészítette az általa feldolgozott történelmi emlékhely makettjét.

Úgy érzem ezzel a munkával értéket teremtünk nemcsak tanítványaink, hanem a falu számára is.

Nagy örömünkre szolgált, hogy Göndöcs Laci bácsi is támogatott bennünket eme törekvésünkben, elfogadta meghívásunkat és színes, csak rá jellemző, lelkes előadásmódjával megosztotta velünk tudását, befogadhatóvá tette gyermekeink számára az információk sokaságát. Köszönjük, érdekfeszítő előadását, mellyel nagyban hozzájárult a gyermekek érdeklődésének felkeltéséhez!

Ezúton is szeretném megköszönni kollégáim és a gyerekek fáradhatatlan munkáját, azt, hogy a munkafolyamatok során sokszor szabadidejüket feláldozva azon igyekeztek, hogy a kitűzött feladatokat sikeresen, igényesen megvalósítsák.

Fövényesiné Sághi Katalin

tagintézmény vezető

Megosztás

Közösség